Wim Desloovere

Wim Desloovere

Studeerde af aan Campus Sint-Lucas Gent Architectuur en aan de Katholieke Hogeschool Gent veiligheidscoördinator niveau A. Onmiddellijk na deze studies startte Wim Desloovere als zelfstandig architect. In 2007 werd architect Wim Desloovere bvba te Ronse opgericht. De bewuste keuze om een eenmanszaak te blijven resulteert in een kleinschalig bureau waarbij de nadruk ligt op functionele en leefbare architectuur.

De projecten variëren van eengezinswoningen, meergezinswoningen, verzorgingsverblijven, industrie tot interieurontwerp. Zowel bij nieuwbouwprojecten als verbouwingen ligt de nadruk op een goede organisatie en logische indeling bij het ontwerpen. Tijdens het bouwproces wordt u van a tot z begeleid. Opmaken van voorontwerpen, samenstellen en opvolgen bouwaanvraag, uitwerken uitvoeringsdossier en advies bij offertes en het kiezen van de juiste aannemers. Begeleiding bij de studie stabiliteit, bij de sondering en het epb verhaal. Coördinatie en controle van de werken tot de oplevering van het gebouw. De verplichte veiligheidscoördinatie op elke werf wordt eveneens verzorgd waardoor de risico’s op de werf beperkt worden.

ARCHITECTUUR

Als architect sta ik niet alleen in voor het ontwerp maar ook voor de verwezenlijking van een project. Door de kleinschaligheid van mijn architectenbureau zorg ik via persoonlijk contact voor een hoge betrokkenheid bij elk project. Bij elk ontwerp staat een goede organisatie en logisch indeling centraal met oog voor een milieubewuste uitwerking.

Elk project doorloopt verschillende fases. Een voorontwerp opmaken en na grondige evaluaties komen tot een ontwerp. Dit ontwerp vormt de basis voor een de stedenbouwkundige vergunning. Het digitaal dossier voor de vergunning, met de verschillende plannen en documenten, wordt ingediend bij de overheid. Na de goedkeuring wordt een uitvoeringsdossier samen gesteld aan de hand waarvan de aannemers een offerte kunnen opmaken. Samen worden de offertes besproken en ik adviseer u na evaluatie de beste keuze.

Na de start van de werken worden deze werken geregeld gecontroleerd. Samen met de aannemer worden eventuele problemen voorkomen of opgelost. Er worden verslagen opgemaakt van de werfbezoeken en de planning wordt zo goed als mogelijk aangehouden. De begeleiding gaat tot aan de voorlopige oplevering of de in gebruik name.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

Op elke werf is een veiligheidscoördinator sinds 2001 verplicht. Preventie van ongevallen is een noodzaak in de bouwsector.

Om de risico’s op ongevallen te verminderen wordt een veiligheids-en gezondheidsplan opgemaakt en aan de tussenkomende partijen bezorgd. Het veiligheids- en gezondheidsplan is een document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van risico’s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden.

Tijdens de werken wordt de veiligheid gecontroleerd en worden eventuele opmerkingen aan de aannemer doorgegeven. Bij tekortkomingen inzake veiligheid worden de nodige maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen dienen om de werken veilig en op een gezonde manier te kunnen uitvoeren.

Na de werken wordt een postinterventie plan opgesteld met de nodige info van de werken waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden.

Contact

Hogerlucht 39
9600 Ronse
0478/53.98.38
Ondernemingsnummer: BE 0893.962.589

Ingeschreven bij de Orde van Architecten, provinciale raad van Oost-Vlaanderen
Orde van Architecten
Reglement van beroepsplichten